0

نکات ایمنی برای نصب گاز 

نکات ایمنی برای نصب گاز  دراین مقاله تصمیم گرفتیم از نکات ایمنی صحبت کنیم که برای نصب و راه اندازی گاز پیش می آید و رعایت کردن آن ها الزامی می باشد.   اولین مورد ضروری:برای نصب اجاق گاز طول [...]