4

تعمیر هود اخوان در تهران

هود اخوان آشپزخانه دستگاهی است  دارای فن مکانیکی که بالای اجاق گاز قرار می گیرد. با استفاده از مکش و تصفیه هوا و ذرات روغن موجود در هوا،محصولات حاصل از احتراق،دود و گرما و بخار را حذف می کند.