0

معایب اجاق القایی

معایب اجاق القایی تعمیر اجاق گاز در تهران با ورود اجاق القایی به آشپزخانه ها، انقلابی در روش پخت و پز رخ داده است. اجاق القایی که به آن اجاق اینداکشن (Induction cooking) یا اجاق مغناطیسی نیز گفته [...]