0

تعمیر جرقه نزدن فندک اجاق گاز

در بسیاری از اجاق گاز های جدید یک ویژگی خیلی مورد توجه قرار گرفته است، اینکه کودکان شما براحتی نتوانند اجاق گاز را روشن کنند،برای جلوگیری از این مدل خطرات احتمالی، قفل کودک برای اجاق گاز ها در [...]