0

رفع سرو صدای هود

مدل و نوع هود یکی از مهمترین عوامل تاثرگذار بر هزینه ی صدای هود و تعمیر آن  مدل  هود می باشد. هودهای قدیمی‌تر که به هود های زیرکابینتی معروف هستند، به خاطر داشتن ساختار ساده‌ و همین‌طور لمسی‌ [...]