0

رسوب زدایی پکیج چگونه است؟

رسوب زدایی پکیج رسوب زدایی پکیج   یکی از شایعترین مشکلات پکیج های دیواری تجمع رسوب در قطعات و لوله های پکیج که به علت سختی موجود در آب مصرفی می باشد که عدم رسوب زدایی پکیج می تواند باعث [...]